بازی‌های کنسولتو اجاره کن 👇🏻

اجاره بازی PS5
اجاره بازی PS4
اجاره بازی Xbox
اجاره بازی Nintendo Switch
اجاره_دسته_بازی
اجاره_کنسول

چه سبک بردگیمی میخوای؟

چطور از گیم رنتر بازی اجاره کنم؟

چطور از گیم رنتر بازی اجاره کنم؟

۱. شرایط و قوانین گیم رنتر رو مطالعه کن.

۲. بازی یا بردگیم مورد نظرت رو به سبد خرید اضافه کن.

۳. آدرس و مشخصات دقیق‌ات رو ثبت کن.

۴. بازی رو ظرف چند ساعت درب منزل تحویل بگیر.

همین 😎

پیشنهاد گیم رنتر

0